Utslippsfri byggeplass

leie elektrokjele

Hva er en utslippsfri byggeplass?

Innen 2030 skal all bygge- og anleggsvirksomhet i de største byene i Norge være utslippsfrie. Alle energibehov, fra anleggsmaskiner til oppvarming, fra verktøy til materialleveranse, skal dekkes ved hjelp av fossilfrie og utslippsfrie energikilder. Langsiktig er målet at enhver byggeplass i Norge skal være utslippsfri.

Utslippsfri byggeplass
Utslippsfri byggeplass

Frem til i dag har det vært benyttet stort sett fossile energikilder på byggeplasser i Norge, spesielt diesel og propan. Flere og flere velger fossilfrie kilder, men bygge- og anleggsvirksomhet står fortsatt for en stor andel av klimagassutslipp på landsbasis. For å endre dette må flere klimavennlige alternativer tas i bruk.

Hva er forskjellen på utslippsfri og fossilfri?

Ingen klimagasser

En utslippsfri byggeplass benytter kun fornybare energikilder, som ikke gir utslipp av klimagasser som Co2 og NOx (nitrogenholdige gasser). Selv ikke fossilfrie energikilder som pellets og biobrensel møter kravene til å være utslippsfri, og foreløpig er det bare et fåtall teknologier som gjør det.

Fossilfri byggeplass
Utleie av fossilfri fjernvarmesentral

For å oppnå kravet til å være helt utslippsfri skal man også unngå både direkte og indirekte klimagassutslipp. Det vil si at ikke bare anleggsmaskiner og oppvarming skal være utslippsfritt, men også transport av anleggsmaskiner og byggevarer skal være utslippsfritt.

Dette betyr blant annet at anleggsmaskiner må være elektriske, enten med batteri eller tilknyttet kabel, og oppvarming må bruke alternativer som fjernvarme, elektrisitet eller hydrogen.

Kravene er høye, og det er mye man må forholde seg til. De ulike alternativene for utslippsfrie alternativer på byggeplassen er listet i tabellen under.

Utslippsfrie energikilder Oppvarming Anleggsmaskiner
Fjernvarme x
Elektrisitet x x
Grunnvarme og varmepumper x
Hydrogen*
* Ikke kommersielt tilgjengelig i dag

Utslippsfri byggvarme

Tørking av bygg har tradisjonelt vært en stor kilde til forurensning, men med moderne løsninger kan man håndtere utfordringene både økonomisk, effektivt og klimavennlig. Dagens utstyr gir full kontroll og mulighet til overvåkning, slik at man kan sørge for trygg oppvarming som ikke sløser energi.

Utslippsfri byggeplass
Mobil Varmepumpe

Et eksempel på en løsning for utslippsfri byggvarme er vannbåren varme og industrielle varmepumper. Flere og flere byggeplasser krever væskebårent distribusjonssystem for varme, både for klimahensyn – men også for å ha full kontroll over temperaturen, og for å unngå fukt i luften.

Fossilfri Byggvarme
Fossilfri Byggvarme

Med et slikt system vil man kunne oppnå utslippsfri byggvarme, som effektiviserer og forenkler byggeprosessen i tillegg til å være miljøvennlig. Vinn-vinn-situasjoner som er fremtiden verdig!

Fremtidens utslippsfri byggeplass

For å ha en utslippsfri byggeplass må man benytte elektrisitet, fjernvarme eller hydrogen i utstyret. Foreløpig er ikke hydrogen som energikilde på byggeplassen kommersielt tilgjengelig i Norge, slik at det stort sett satses på elektriske løsninger. I løpet av 20 år estimeres 90 % av bygge- og anleggsvirksomhet her til lands å være elektrifisert.

Men om man skal nå målene må man tenke strategisk, og byggherrene må ta kloke valg som ivaretar alle de ulike kravene man står ovenfor. Det innebærer blant annet å stille krav til leverandører, ha oversikt over effektbehov, å gjøre strategiske valg for plassering av ladepunkter og utstyr, og mye mer. Det kan fort bli en utfordring, og det er vanskelig å holde oversikt over alt man må tenke på.

Her har vi samlet noen sjekkpunkter man bør sørge for å ta med i planleggingen av fremtidens utslippsfri byggeplass:

Effektbehov på utslippsfri byggeplass

Behovet er gjerne basert på oppvarming, anleggsmaskiner og tørking av betong. Effektbehovet til den ferdige bygningen er også viktig å ta utgangspunkt i.

Tilgjengelig strøm

Avklar tilgjengelig kapasitet og mulig effektuttak med nettselskapene. Er effektbehovet større enn tilgjengelig kapasitet må man kanskje vurdere behovet på nytt, eller kanskje finne en løsning for ekstra midlertidig strøm.

Anleggsmaskiner

Som tidligere nevnt må anleggsmaskiner være elektriske for å kunne kategoriseres som utslippsfrie, om man skal velge det som finnes tilgjengelig på markedet i dag. Men også blant elektriske maskiner finnes det valgmuligheter, der kabelelektriske maskiner foreløpig er mest brukt her til lands – grunnet lav tilgjengelighet av større batterimaskiner. Men utviklingen går stadig fremover, og det kan lønne seg å ha øynene åpne for de ulike variantene som entrer markedet.

Ladepunkter på byggeplassen

Elektriske maskiner som går på batteri må lades, og da er det viktig å unngå at tilkobling til ladepunktene er strategisk plassert. Bruker man mye energi på å kjøre frem og tilbake til der maskinen lades kan det hende det er hensiktsmessig å revurdere plasseringen.

Øvrige strategiske tiltak

Småkjøring, ujevn innetemperatur, og valg av materiale er alle eksempler på ting som påvirker energibehovet på en utslippsfri byggeplass. Gjør valg på forhånd som senker behovet, og effektiviserer arbeidsoppgavene.

Oversikt

Å lage et kart med oversikt over tilkoblingspunkter kan bidra til effektivisering av planlegging, og strategisk plassering av maskiner og utstyr. Har alle på byggeplassen oversikt over ladepunkter og tilgjengelig utstyr bruker man mindre energi på bomkjøring og lignende.

Evaluering underveis

Å stadig ha oversikt over energibruk er viktig for å opprettholde effektiv drift. Både underveis i et prosjekt, men også til planlegging av det neste. Å kunne ta gode valg etter prosjektet allerede er i gang kan være avgjørende for den endelige summen av energiforbruk.

Beredskap på en utslippsfri byggeplass

Det er strenge krav til hvordan elektriske anlegg skal driftes og vedlikeholdes. Det krever fagfolk, og det kan være lurt å ha en elektrisk sikkerhetsansvarlig på byggeplassen. Kompetente mennesker innen moderne løsninger kan gjøre stor forskjell på effektbehovet.

Det finnes ingen fasit på hvordan en utslippsfri byggeplass bør legges opp for effektiv energiutnyttelse, det avhenger av prosjektet i seg selv. Men med tilpassede løsninger, moderne utstyr, og gode strategiske valg kan man sørge for at byggeplassen oppfyller krav til effektivitet og nullutslipp – og blir en utslippsfri byggeplass.

La oss hjelpe deg

Gjennom årene har vi hjulpet mange virksomheter i ulike bransjer. Våre dyktige eksperter står klar til å hjelpe deg å finne rett og optimal løsning på behovet ditt.  

Haster det?

Vi er tilgjengelige og kan levere innen 24 timer. Vi har god erfaring i situasjoner der det virkelig haster for kundene, og behov for må dekkes så snart som mulig. Vi fikser transport og montering. 

UTVALGTE FAVORITTER

Vi holder norge i gang

Send oss epost [email protected] eller bruk kontaktskjema.