REFERANSER

Vi holder industrien i gang

HASTE KJØLING TIL BYGG UTFORDRINGEN Kundens eget kjøleanlegg sluttet å fungere. Behov for midlertidig haste kjøling raskt.   LØSNINGEN Vi leverte på

Opprettholde en kjølig temperatur i et stort matlager mens kjøleanlegget ble reparert. En av Norges største matleverandører, oppdaget en alvorlig feil i sitt kjøleanlegg og var nødt til å få det reparert. Dette førte til at de måtte finne en midlertidig løsning for å holde maten nedkjølt mens reparasjonsarbeidet pågikk.

Kunden hadde behov for å utføre en trykktest på deres nitrogen tank og ønsket å oppnå en overflatetemperatur på -40 °C under testen. Utfordringen bestod i å oppnå og opprettholde denne ekstremt lave temperaturen.

En kunde hadde en nylig svikt i deres eget varmesystem og hadde et hastebehov for en erstatningsvarmemaskin. Utfordringen bestod i å finne og implementere en løsning som raskt kunne erstatte det defekte systemet.

En kunde i oppdrettsbransjen hadde behov for en effektiv oppvarming av deres oppdrettsanlegg. Utfordringen bestod i å finne og implementere en løsning som kunne sikre optimal drift og effektiv oppvarming av vannet i oppdrettsanlegget.

KJØLING AV TEKNISK ROM UTFORDRINGEN Opprettholde en stabil og kjølig temperatur i et teknisk serverrom for å sikre pålitelig drift av kritisk

MOBIL ISBANE I STAVANGER SENTRUM UTFORDRINGEN Stavanger kommune ønsket en isbane i sentrum. Denne skulle være en del av byens juleprogram fra

DIESEL KJEL I BACK-UP UTFORDRINGEN Vår kunde ønsket å forberede seg for uforutsette situasjoner og usikre tider med diesel kjel i back-up.

FROSTSIKRING AV MASKINER UTFORDRINGEN Frostsikre egen maksinpark for frost.   LØSNINGEN Frostsikre før frosten kommer.   RESULTATET Sikre maskiner gjennom hele frost-tiden.

ERSTATTET KUNDENS KJØLEANLEGG UTFORDRINGEN Kundens eget kjøleanlegg sluttet å fungere, noe som medførte en kritisk situasjon som krevde rask handling.   LØSNINGEN

Type prosjekt Kontrollere og holde temperaturen nede hos kunden gjennom sommeren Type utstyr En kjølemaksin på 150kW Kort beskrivelse Maskinen ble brukt

Type prosjekt Erstatte kundens kjøle metode med en ny Type utstyr 2 stk Kjølemaskin 2179kw Kort beskrivelse Kunden fikk ikke lenger lov

Type prosjekt Ventilasjonssystem til idrettshall Type utstyr Mobil varmepumpe VP85 LL Kort beskrivelse Kundens eget ventilasjonsanlegg klarte ikke å kjøle ned idrettshallen

Type prosjekt Testing kjølemaskin Type utstyr Varmesentral 2500kw Kort beskrivelse Vi monterte opp en 2500kW varmesentral, som stimulerte normal last for kundens

Type utstyr Varmesentraler Kort beskrivelse Med hjelp fra Skåland Rør & Industrimontasje til rask og effektiv byggeprosess, kan vi i Energy Rent

Type prosjekt Testing av kjøleanlegg Type utstyr 2500kW varmesentral Kort beskrivelse Kunden ønsket å teste egen kjølemaskin. Vi monterte opp en varmesentral

Type prosjekt Leveranse av komplett hetoljeanlegg Type utstyr Komplett hetoljeanlegg  Kort beskrivelse Kunden var uheldig å fikk brann i eget eksisterende anlegg.

Type prosjekt Nedkjøling av kontorbygg. Type utstyr Km170 Kort beskrivelse Byggets eget kjøleanlegg sluttet å fungere. Vi leverte kjølemaskiner og fikk opp

Type prosjekt Testing av rør støpt inn i betongelementer. Type utstyr 5 stk elektrisk mobil fyrkjele (Heatboy) 22 kW Kort beskrivelse Det

Type prosjekt Oppvarming av kontorbygg ved hjelp av vannbåren varmepumpe.   Type utstyr Mobil varmepumpe VP 150 LV.    Kort beskrivelse Kunden

Send oss epost [email protected] eller bruk kontaktskjema.