REFERANSER

Vi holder industrien i gang

Type Prosjekt Mobil isbane i Stavanger sentrum Utstyr Mobil isbane 450 kvm Kort Beskrivelse Vi har levert isbanen på 450 kvadratmeter med

Kjøling av serverrom

Type prosjekt Kjøling av serverrom Type utstyr Kjølemaskin Kort beskrivelse Kunden hadde behov for kjøling av eget serverrom i deres produksjonsfabrikk. Vi

Type prosjekt Diesel kjel i back-up Type utstyr Diesel kjel Kort beskrivelse Vi har satt opp og levert diesel kjeler hos en

Type prosjekt Isbane Stavanger Sentrum Type utstyr Mobil isbane Kort beskrivelse I år bygger vi igjen opp en stor isbane ved Oljemuseet

Type prosjekt Sentraler til standby Type utstyr Sentraler Kort beskrivelse Vi har nylig levert sentraler til standby oppvarming for usikkerheter knyttet til

Type prosjekt Frostsikring av maskiner Kort beskrivelse Frostsikring av våre maskiner før frosten kommer.

Type prosjekt Vi erstattet kundens kjøleanlegg Type utstyr Kjølemaskin Kort beskrivelse Kundens egen kjølemaskin sluttet å fungere. Vi erstattet kundens defekte kjølemaskin

Type prosjekt Kontrollere og holde temperaturen nede hos kunden gjennom sommeren Type utstyr En kjølemaksin på 150kW Kort beskrivelse Maskinen ble brukt

Type prosjekt Erstatte kundens kjøle metode med en ny Type utstyr 2 stk Kjølemaskin 2179kw Kort beskrivelse Kunden fikk ikke lenger lov

Type prosjekt Haste kjøling til bygg Type utstyr 3 stk Kjølemaskin på 2100kW Kort beskrivelse Kundens egen maskin sluttet å fungere, og

Type prosjekt Ventilasjonssystem til idrettshall Type utstyr Mobil varmepumpe VP85 LL Kort beskrivelse Kundens eget ventilasjonsanlegg klarte ikke å kjøle ned idrettshallen

Type prosjekt Testing kjølemaskin Type utstyr Varmesentral 2500kw Kort beskrivelse Vi monterte opp en 2500kW varmesentral, som stimulerte normal last for kundens

Type utstyr Varmesentraler Kort beskrivelse Med hjelp fra Skåland Rør & Industrimontasje til rask og effektiv byggeprosess, kan vi i Energy Rent

Testing av kjøleanlegg

Type prosjekt Testing av kjøleanlegg Type utstyr 2500kW varmesentral Kort beskrivelse Kunden ønsket å teste egen kjølemaskin. Vi monterte opp en varmesentral

Komplett varmeanlegg

Type prosjekt Leveranse av komplett hetoljeanlegg Type utstyr Komplett hetoljeanlegg  Kort beskrivelse Kunden var uheldig å fikk brann i eget eksisterende anlegg.

Kjøling

Type prosjekt Nedkjøling av kontorbygg. Type utstyr Km170 Kort beskrivelse Byggets eget kjøleanlegg sluttet å fungere. Vi leverte kjølemaskiner og fikk opp

heatboy 22kW

Type prosjekt Testing av rør støpt inn i betongelementer. Type utstyr 5 stk elektrisk mobil fyrkjele (Heatboy) 22 kW Kort beskrivelse Det

Varmepumpe vannbåren

Type prosjekt Oppvarming av kontorbygg ved hjelp av vannbåren varmepumpe.   Type utstyr Mobil varmepumpe VP 150 LV.    Kort beskrivelse Kunden

Damp og kjølemaskin

Type prosjekt Damp og kjølemaskin   Type utstyr Dampkjele og kjølemaskin   Kort beskrivelse Vi leverte komplett dampkjele og kjølemaskin til et

Varmeveksler til testing

Type prosjekt Testing av utstyr med varmevekslere på Johan Castberg.   Type utstyr 6 Stk Varmevekslere  som til sammen overførte en effekt

Send oss epost [email protected] eller bruk kontaktskjema.