Fossilfri byggvarme på byggeplasser

Fossil olje er en energikilde som brukes til å gi varme på byggeplasser. Det er en form for råolje som har blitt dannet ved forfall og transformasjon av døde dyr og planter over lange perioder og under høyt trykk og temperaturer. Fossil olje kan brukes til å produsere fyringsolje, naturgass og andre fossile brensler som brukes til oppvarming.

Fyringsolje er den vanligste formen for fossil olje som brukes til oppvarming på byggeplasser. Det er en fordampet form for olje som brennes for å produsere varme. Det er en svært rik energikilde, men den er også en av de mest skadelige for miljøet, siden den frigjør store mengder karbondioksid og andre klimagasser ved forbrenning.

Naturgass er en annen form for fossil olje som brukes til oppvarming på byggeplasser. Det er en fordampet form for olje som består av en blanding av hydrokarboner, som metan og propan. Det er en svært energisk kilde, men det er også en potensielt farlig kilde fordi den er eksplosiv og kan forårsake skade hvis den blir feilbehandlet.

Som du ser er fossil olje en vanlig energikilde for oppvarming på byggeplasser, men det er også en kilde som har store negative effekter på miljøet og kan være farlig å bruke.

 

Oljeforbud på byggeplasser fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 er det forbudt å benytte fossil olje til tørking og oppvarming på byggeplasser.

I vurderingene som ble foretatt er det anslått at forbudet kan redusere utslipp av klimagasser med omtrent 85 000 tonn CO2 i året, frem til 2030. Dette vil tilsvare utslipp fra ca. 42 500 fossilbiler årlig.

Før forbudt kom, var det vanlig å benytte fossil olje (mineralolje) til midlertidig oppvarming og tørking på byggeplasser, ofte i form av varmeaggregat fyrt med diesel.

fossilfri byggvarme med bio-diesel
Fossilfri byggvarme med bio-diesel

Fossilfrie byggeplasser

Fossilfri bygningsoppvarming er en metode for å gi oppvarming til bygninger uten bruk av fossilt brensel som fyringsolje eller naturgass. Det betyr at teknologiene og energikildene som brukes for å gi varme, må være fornybare og miljøvennlige.

En måte å oppnå fossilfri bygningsoppvarming på er å bruke solenergi. Solcellepaneler kan installeres på taket av en bygning for å omdanne solstrålene til elektrisitet. Denne energien kan blant annet brukes til å drive varmepumper og varme opp vann. Dette er en miljøvennlig og kostnadseffektiv metode, da solenergi er fornybar og gratis å bruke.

En annen metode for å gi fossilfri byggevarme er å bruke fornybart biodrivstoff. Dette kan bety bruk av ved eller pellets laget av trær, gress eller annet biologisk materiale som brennes for å skape varme. Dette er også en miljøvennlig metode da det biologiske materialet kan resirkuleres og brukes på nytt, samtidig som behovet for fossilt brensel reduseres.

Fossilfri byggeplass med biogass
Fossilfri byggeplass med biogass

En tredje metode for å oppnå fossilfri bygningsvarme er å bruke varmepumper. Disse enhetene bruker elektrisk energi til å gjøre luft, vann eller jord om til varme, som deretter kan brukes til å varme opp bygninger. Dette er en miljøvennlig metode da det ikke brukes fossilt brensel, og det kan også være kostnadseffektivt da det kan bruke fornybar elektrisitet.

Utleie ventilasjonsanlegg
Utleie ventilasjonsanlegg

Fossilfri bygningsoppvarming er viktig for å redusere utslipp av karbondioksid og andre klimagasser, som bidrar til global oppvarming. Ved å bruke fornybare energikilder kan du redusere avhengigheten av fossilt brensel, samtidig som du bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

 

 

Utfordringer rundt implementering av fossilfri byggvarme

Å implementere fossilfri bygningsoppvarming kan imidlertid være en utfordring. Det kan kreve investeringer i teknologi og utstyr, samt endringer i bygninger. Den største utfordringen kan være kostnadene ved å bytte ut all eksisterende utstyr, men nytt fossilfritt utstyr.

Vi har stor kompetanse på område, og flere års erfaring innen fossilfrie løsninger, både for oppvarming og tørking. Vi har et stort utleielager og kan hjelpe med å tilpasse løsninger som dekker ditt behov.

Mobil Varmesentral 1500kW
Mobil vannbåren varmesentral

Leie midlertidig fossilfri byggvarme

Det er flere fordeler med å leie fossilfri byggvarme. En av de største fordelene er at det bidrar til å redusere utslipp av karbondioksid og andre klimagasser. Ved å bruke fornybare energikilder for å gi varme, kan du redusere avhengigheten av fossilt brensel og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

En annen fordel med å leie fossilfri byggvarme er at det kan være kostnadseffektivt. Noen fornybare energikilder, som solenergi og biodrivstoff, er gratis å bruke og kan bidra til å redusere oppvarmingskostnadene. Varmepumper kan også være kostnadseffektive, da de kan bruke fornybar strøm til å produsere varme.

En annen grunn til å leie fossilfri byggvarme er at det kan være enkelt og praktisk. Vi leverer og installerer utstyret, og håndterer alt vedlikehold. Dette gjør det enkelt for bygningseier å bruke teknologien uten å måtte bekymre seg for detaljene.

Support 24/7/365

Vi er tilgjengelig til alle døgnets tider, og hjelper dere gjerne med å skapen en utslippsfri byggeplass, som står i lov med forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygg på norske byggeplasser!

La oss hjelpe deg

Gjennom årene har vi hjulpet mange virksomheter i ulike bransjer. Våre dyktige eksperter står klar til å hjelpe deg å finne rett og optimal løsning på behovet ditt.  

Haster det?

Vi er tilgjengelige og kan levere innen 24 timer. Vi har god erfaring i situasjoner der det virkelig haster for kundene, og behov for må dekkes så snart som mulig. Vi fikser transport og montering. 

UTVALGTE FAVORITTER

Vi holder norge i gang

industriell airconditon, mobil ventilasjon

Utleie av mobil ventilasjon

Effektive Løsninger for Midlertidige Behov Mobil ventilasjon er avgjørende i en verden der fleksibilitet og tilpasningsevne er nøkkelord. Enten det er for rehabilitering av skolebygg

Les mer »

Send oss epost [email protected] eller bruk kontaktskjema.