Utleie ventilasjon

Hva må en tenke på ved utleie ventilasjon?

Utleie ventilasjon kan være aktuelt i mange forskjellige typer prosjekt. Ved akutte behov ved plutselig driftsstans, eller en mer planlagt operasjon, er det greit å være klar over at man kan får hjelp til utleie ventilasjon av Energy Rent.

Vi har i mange år hjulpet våre kunder med leveranse av ren frisk luft og kan i tillegg være behjelpelig med både oppvarming og nedkjøling.

Utleie ventilasjon

Når en skal gå i gang med utleie ventilasjon så er det flere ting en må passe på. Først må luftkapasitet være bestemt, og her kan Energy Rent være behjelpelig med dimensjoneringen. Ønsket luftmengden er gjerne sett i forhold til volum og kanalnett. Videre må det vurderes om det er nødvending med balansert ventilasjon.

utleie ventilasjon
Installasjon av utleie ventilasjon

For å kunne tilby den beste løsning inn til prosjektet, bør en vurdere om det trengs kjøling eller varme. Det hjelper ikke om vi har nok hvis man ikke har nok luftstrøm hvis den er for kald eller for varm. I tillegg bør det avklares at det er rett spenning og nok strøm på plassen.

Rett dimensjon på slanger eller spiro alt etter hva som blir brukt er også viktig.

Her finner du våre ventilasjonsanlegg 

Beste praksis ved utleie ventilasjon

For å beregne riktig ventilasjonsanlegg er det flere faktorer en må ta hensyn til. Informasjon som m3/h, ønsket romtemperatur, hvor skal utleie ventilasjonen være installert, er det eksisterende kanaler, skal det være balansert ventilasjon, og ikke minst sjekke ut behovet for varme og kjøling.

Utleie ventilasjonsanlegg
Utleie ventilasjon med varmepumpe fra Energy Rent AS

Det som ofte ikke kommer godt nok frem er filtreringsgraden av luften. Dette er et viktig poeng når det gjelder godt inneklima, men også for å sikre god og sikkert drift. Her vil ulike applikasjoner ha ulike krav og behov.

Forskjellige behov for ventilasjon

Sykehus f.eks har ofte meget strenge krav til ventilering. Et poeng i denne sammenheng at type varmegjenvinner må vurderes nøye. Den klassiske roterende varmegjenvinneren dekker normalt ikke de krav er sykehus setter. Et kontorbygg vil normalt ha rundt 20 grader og balansert ventilasjon for å unngå over- eller undertrykk. Det stilles krev til filtrering av lufta for å sikre et godt innemiljø.

Ett annet eksempel er datasenter eller serverrom. Disse trenge vanligvis en temperatur på rundt 20 grader for å sikre gunstige forhold for teknisk utstyr. Det er sjeldent behov for friskluft. Men det stilles strenge krav til filtrering og luftfuktighet.

Filter EU7
Filterbytter for utleie ventilasjon

Skal en ventilere et telt eller hall vil det ofte være dårligere isolasjonsverdier. Videre er det ikke alltid krav eller ønske om friskluft, men denne gruppen ønsker gjerne en viss temperatur. Så da er viktig med tempetaraturstyring og håndtering av kondens, spisslast etc er på plass.

1. Ventilasjonsaggregatet

Et ventilasjonsaggregat har som vi har sett mange oppgaver. Ventilasjonsaggregatet består i all hovedsak av trykkvifte, sugevifte, varmegjenvinner, coil for kjøling eller varme og styring. I vår utleiepark har vi ventilasjonsaggregater med integrert kompressor, fordamper, kondensator, kuldemediet og ekspansjonsventil. På den måten kan vi levere varme, kjøling og friskluft, alt i en pakke.

Utleie av ventilasjon fra Energy Rent AS
Utleie av ventilasjon fra Energy Rent AS

Vi bistår både med prosjektering og justeringer, og vi kan enkelt bytte utleie ventilasjon om dette skulle være nødvendig. Et mobilt anlegg kan kjøres raskt i gang da utstyret kommer ferdig testet og klar til bruk. Dessuten har vi alt av tilbehør som fleksible 500mm spirokanaler og mye mer for rask installasjon og drift.

I de fleste tilfeller vil vi kunne ha drift innen 24 timer fra ordre!

2. Service og vedlikehold

Service og vedlikehold av utleie ventilasjon er viktig, og innebærer en standardsjekk av filtre, vifter, kanaler, ventiler og temperaturer.

Spør oss om en god servicepartner i ditt område, vi har et bredt nettverk i Norge som kan utføre dette. Ved planlagt eller uplanlagt driftsstans kan det være gunstig å leie et midlertidig anlegg, Energy Rent hjelper deg gjerne med å utleie ventilasjon til ditt prosjekt.

Service og vedlikehold på utleie ventilasjon
Service og vedlikehold på utleie ventilasjon

For ventilasjonsanlegg som har integrert kjøling er det nødvendig med F-gass og service på kuldekretsen. Det kan også være nødvendig med større reparasjoner og bytter av komponenter eller maskiner. For å ikke glemme de ulike kuldemedier som fases ut og må erstattes av nye typer med bedre GWP (Global warming potential).

3. Transport

Vårt ventilasjons utstyr står klar til uttrykning, og vil etter en test og kontroll sendes rett på bil levert til dere til avtalt tid. Ventilasjonsanlegget kan sendes på egen bil for rask leveranse, eller samlastens for rimeligste fraktkostnad.

Ventilasjonsanleggene og tilbehøret er laget for røff bruk. Vårt utstyr er beregnet for utendørs plassering i vær og vind. Ventilasjonsanleggene er enten plassert i robuste rammer eller i containere. Dette sørger for enkel, rask og sikker flytting av utstyret for både lessing, lossing og ute på prosjektet under montering. Vi har et bredt utvalg av modulære mobile ventilasjonsanlegg som sikrer deg tilgjengelig utstyr for å utleie ventilasjon av oss.

Utleieløsninger for kjøling
Utleie ventilasjon av Energy Rent AS

Vi frakter utleie ventilasjon over hele Norden gjennom våre fraktpartnere, og kan alltid levere på svært rask tid. Ofte bruker vi Google Maps for å anslå leveringstid. Vi har 24/7 vakttelefon som er der for deg, når du måtte trenge.

4. Utleie ventilasjon fra Energy Rent AS

En leieavtale gir mange fordeler for deg som kunde. Det sikrer rask leveranse, tilgang til et stort utvalg utstyr og mulighet til å prøve deg frem med ulike typer utstyr og effektbehov. Du slipper å binde opp kapital i investeringer, men betaler løpende leie som kan avsluttes når du måtte ønske etter avtalt binding.

Ved en eventuelt driftsstans bytter vi ut utstyret til en annen maskin, og sikrer videre drift. Skal du utvide produksjonen, har et stort prosjekt, eller skal flytte i nærmeste fremtid så kan utleie ventilasjon fra Energy Rent være en god løsning for dere.

Utleie ventilasjon fra Energy Rent AS
Utleie ventilasjon fra Energy Rent AS

I tillegg får du et profesjonelt team i ryggen som bistår med teknisk utarbeidelse, montering og drift. De aller fleste av våre maskiner har fjernovervåkning med oppsett av alarmer, og kjapp utrykning skulle uhellet være ute.

Dersom dere ikke har egnet personell eller ønske om å drifte anlegget tar vi oss også av dette gjennom en driftsavtale.

Ta kontakt med os for å utleie ventilasjon tilpasset ditt behov.

Send oss epost [email protected] eller bruk kontaktskjema.