Utleie Varme og Kjøling Prosessindustrien

Kjøling og oppvarming av kritisk prosess

Å oppleve havari på kjølekompressoren eller i fyrkjelen er noe en del bedrifter erfarer. Da er det godt å vite at Energy Rent AS kan levere kjøling eller varme på under 24timer over hele landet sammen med kvalifisert personell. Vårt utstyr lar seg overvåke via GSM for sikker og optimal drift.

 

Mange bedrifter har en produksjonslinje som er avhengig av kontinuerlig nedkjøling eller oppvarming. Vi kan levere både varme og kjøling til aller fleste prosesser og produksjonslinjer. 

 

Vi har flere større komplette fjernvarmeanlegg i MW-klassen, og kan levere varme godt over over 300C via mobile hetoljekjeler.

 

Vi flere mobile pumpermoduler, store mobile tørrkjølerer, mobile tanker, mobile varmevekslersentraler og mobil ventilasjon for å nevne noe.

 

Energy Rent har gassteknikker II, dampteknikker og kuldeteknikker. Kort sagt, vi har det som skal til for å hjelp til i din prosess. 

Utvalgte referanser; Forsvarsbygg, Telemark Kildevann, Grødaland Biogassanlegg, Raffineri. Energy Rent har levert 7 tonn/h dampkjel for utleie med meget positivt resultat.

Åpningstid: 24/7/365
Kontakt meg for mer info
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden