Utslippsfritt

Fossilfri Byggeplass

Fossilfri byggeplass

Fossilfri byggeplass – Strengere krav Framtiden er fossilfri byggeplass! Den tradisjonelle byggeplassen benyttet anleggsmaskiner og løsninger for oppvarming som bruker fossile energikilder. Med strengere miljøkrav

leie elektrokjele

Utslippsfri byggeplass

Hva er en utslippsfri byggeplass? Innen 2030 skal all bygge- og anleggsvirksomhet i de største byene i Norge være utslippsfrie. Alle energibehov, fra anleggsmaskiner til

byggtørker og byggvarme

Utslippsfri byggvarme under rehabilitering

Type Prosjekt Utleie av utslippsfri byggvarme under rehabilitering Utstyr Mobil luft-vann varmepumpe Kort Beskrivelse Energy Rent ble forespurt om å levere miljøvennlig utslippsfri byggvarme under

Fossilfri Byggvarme

Varmepumper og fossilfri byggvarme

Varmepumper og fossilfri byggvarme Varmepumper til fossilfri byggvarme er et godt alternativ nå som regjering har lagt ned forbud mot byggvarme fyrt med diesel. Fordelen

Send oss epost [email protected] eller bruk kontaktskjema.