Luftdistribusjon

Mobil Varmepumpe

Utslippsfri oppvarming med varmepumpe

Type Prosjekt Utslippsfri oppvarming med varmepumper og fjernvarme Utstyr Vi leverte 50kW varmepumpe med styring av friskluft og el batteri 36kW. I tillegg ble luft

Utleie av mobil varmepumpe

Type Prosjekt Utleie av mobil varmepumpe for kjøling av motorer Utstyr Mobile varmepumper og distribusjonsnett Kort Beskrivelse En industribedrift opplevde for høye temperaturer på elektriske

Send oss epost [email protected] eller bruk kontaktskjema.