Miljøvennlig Midlertidig Oppvarming av Byggeplass

Prosjekt

Utleie av miljøvennlig midlertidig oppvarming av byggeplass og til bygg under oppføring 

 

Komplett mobil fyrkjele på 600kW og miljøgass

Oppgave

Tradisjonell oppvarming av bygg byr ofte på en del utfordringer, som f.eks. eksos, støv inne i bygg som blir virvlet opp av vifter, høyt strøm trekk som igjen belaster midlertidig byggestrøm, desentralisert oppvarmingskilder som igjen medfører mye utstyr å holde orden på etc.

For å spare energi, holde en god miljøprofil samt kutte byggetid valgte kunden Energy Rent for leveranse av midlertidig vannbårent system. Varmt vann ble ført inn i en midlertidig undersentral. Fra her ble det lagt flere kurser. En kurs til gulvvarme og en kurs til aerotempere. Kunden får da gjort flere prosesser på en gang, som f.eks. fylt gulvarmen med glykol, testet og luftet de tilhørende pumpene, og varme opp bygget under byggeperioden på en god måte. 

I tillegg så la kunden rør inn i betongen for å tørke betong under oppføring, som igjen kutter byggetiden.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

 

Relaterte artikler

Har du behov for mobile varmeanlegg? Visste du at Energy Rent AS bygger og leier ut mobile fjernvarmeanlegg? Vi kan levere mobile varmeanlegg i Mega Watt klassen!

Energy Rent AS har gjennom sin samarbeidspartner Cramo sikret seg varmeleveransen til Gardermoen Pir Nord prosjektet. Leveransen består av av 4,5MW fordelt på 3 x 1,5MW mobile fyrkjeler. 

Utleie av varmesentralerHos oss kan du leie varmesentraler i de aller fleste kapasitetsområder. Vi leverer mobile varmesentraler som er drevet av gass, olje, bio-olje, strøm og pellets. 

Utleie Vannbåren Varme! Vann er fantastisk med tanke på å overføre varme. Vannbåren varme blir mye brukt i alt fra hus, byggingen, til fotballbaner for å neven noe. Visste du at det er mulig å leie varmeanlegg som produserer varmt vann til vannbåren varme?