Midlertidig Oppvarming Oppdrettsanlegg

Prosjekt

Utleie av mobil 3MW fyrkjele til midlertidig oppvarming av oppdrettsanlegg

 

Oppgave

En stor aktør i oppdrettsnæringen ventet inn store mengder fisk. Varmeanlegget var ikke klart og det ble derfor besluttet å leie et midlertidig varmeanlegg for å varme opp vannet fra 2C til 10C.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

 

Relaterte artikler

Med mobil varmesentral fra Energy Rent AS har man mange muligheter. Man kan sende varmt vann til gulvet, produsere varmt vann til radiatorene, og på samme tid produsere varmt tappevann.

Energy Rent AS har gjennom sin samarbeidspartner Cramo sikret seg varmeleveransen til Gardermoen Pir Nord prosjektet. Leveransen består av av 4,5MW fordelt på 3 x 1,5MW mobile fyrkjeler. 

Energy Rent AS kan utleie! Hos oss kan du leie dampkjel! Dampanlegg er ofte kritiske for driften. Meierier, raffinerier, sykehus og lignende er helt avhengig av damp. Vi vet at hvor viktig det er å opprettholde driften på dampanlegg 24/7. 

Utleie av varmesentralerHos oss kan du leie varmesentraler i de aller fleste kapasitetsområder. Vi leverer mobile varmesentraler som er drevet av gass, olje, bio-olje, strøm og pellets.