Prosjekt

Utleie av mobilt kjøle og fryseanlegg for å kjøle ned gulrøtter.

Prosjekt

Utleie av mobil 3MW fyrkjele til midlertidig oppvarming av oppdrettsanlegg

 

Prosjekt

150m2 mobil isbane i Bryne Sentrum

Oppgave

Energy Rent fikk i oppgave å levere komplett mobil isbane, inkl. skøyter, pingviner, og benker. 

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

Energy Rent i NRK

Energy Rent Mobil Isbane

 

Prosjekt

300m2 isbane i Stavanger Sentrum

Oppgave

Energy Rent fikk i oppgave å levere komplett midlertidig isbane, inkl. skøyter, pingviner, og benker. 

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

Prosjekt

Skape 50pascal overtrykk i 2stk haller 

Oppgave

Vi fikk i oppgave å skape overtrykk i 2 store haller beregnet for ømfintlig elektronikk. Hallene var 50m x 30m x 15m hver. Vi installerte 2stk mobile ventilasjonsanlegg for utleie med spesialbygget filterkasse, som sørget for at lufta ble filtrert etter kundens ønske og behov.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

Prosjekt

Midlertidig varmesentral for oppvarming av bygg. 600kW el.kjel med pumper, ekspansjon og overvåkning.

Oppgave

Varme opp bygg under oppføring

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

Prosjekt

Kjemisk rens av radiator

Oppgave

Kunde opplevde at han ikke fikk opp varmen i bygget, som følge av magnetitt i radiatorene. Det ble foretatt termografi av radiatorene, både før og etter. Dette avslørte store utfordringer ved varmeoverføringen. Vi bruke 2 dager med kjemisk rengjøring, og flushet hele bygget, inkl. pumpe, gulvvarme, radiatorene samt rørsystemet. Ytelsen ble gjenopprettet og kunde slipper nå å gå med stillongs og lue inne lengre.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

Prosjekt

Kjemisk rens av 2 store sjøvannsvarmevekslere 

Mobilt CIP utstyr med 22kW varmekasset og 170l/min pumpe, og en 215l tank, samt alt av nødvendig kjemikalier.

Oppgave

Rengjøre sjøvannsvekslere slik at de fikk tilbake sin ytelse og optimale trykkfall.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

Prosjekt

Utleie av miljøvennlig midlertidig oppvarming av byggeplass og til bygg under oppføring 

 

Komplett mobil fyrkjele på 600kW og miljøgass

Prosjekt

Utleie av mobil fyringsanlegg til midlertidig oppvarming under rehabilitering

1500kW mobil fyrkjele, 10m3 LPG tankanlegg

Oppgave

Midlertidig oppvarming under rehabilitering

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

Prosjekt

CIP vask (Cleaning In Place) av 2 store sjøvannsvarmeveklsere og et sjøvannsfilter.

 Mobil CIP vask med 22kW varmekassett, 170l/min pumpe, mobil varmeveksler, 1000l tank, samt alt av nødvendig kjemikalier.

Oppgave

Rengjøre sjøvannsvekslere slik at de fikk tilbake sin ytelse og optimale trykkfall.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

Prosjekt

Utleie av mobil varmesentral til biogass. Den mobile varmesentralen kommer som en komplett pakke bygget inn i 20" container.

Oppgave

Å varme opp deler av prosessen i et pilotprosjekt for biogass.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

Prosjekt

Utleie av komplett mobilt fyringsanlegg til oppvarming av kunstgress.

600kW mobil fyrkjele, 10m3 LPG tankanlegg, 200kg/h fordamper, pluss leveranse av ca 15m3 glykol som frostsikring av undervarmen.

Oppgave

Holde kunstgresset telefri i vinterhalvåret

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

Prosjekt

Leveranse av komplett mobilt kjøleanlegg.

400kW kjølemaskin inkl. buffertank, pumper, transformator og varmeoverføringvæske.

Oppgave

Testing av datahallene til Norges største mediahus, blant annet til NRK og TV2

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

Prosjekt

Leveranse av komplett mobilt dampanlegg med mobil oljetank. 1000kg/h produsert damp.

Oppgave

Leveranse av damp for testing av industrielle avfuktere.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

Prosjekt

Leveranse av komplett mobil varmesentral med mobilt tappevannsystem brukt til, dusj, kjøkken etc.

260kW varmecontainer, 3 x 1000l tappevannstanker, 260kW varmeveksler, 315kVA trafo og slangepakker.

Oppgave

Leveranse av tappevann til prestisje hotell med svært høy internasjonal profil.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

Prosjekt

Leveranse av komplett mobilt testanlegg basert på frikjøling.

500kW tørrkjøler inkl. 500kW varmeveksler, pumper, slanger, og varmeoverføringvæske.

Oppgave

Backup leveranser for sykehus.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

Prosjekt

Leveranse av komplett mobilt kjøleanlegg.

400kW kjølemaskin inkl. buffertank, pumper, transformator og varmeoverføringvæske.

Oppgave

Utleie av midlertidig kjøling av kontorbygg

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

Prosjekt

Leveranse av komplett mobilt kjøleanlegg

100kW kjølemaskin med frikjøling for en mest mulig energiøkonomisk profil.

Oppgave

Et stort norsk firma som selger produktene sine i alle verdens hjørner, ønsket å øke produksjonene, samt å ha større fleksibilitet på verktøyene sine.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

Prosjekt

Leveranse av komplett mobilt kjøleanlegg ved -10C

Utstyr

150kW kjølemaskin @ -10C

200kVA generator

1000l buffertank

2 x pumper

Propylen Glykol

Oppgave

Energy Rent levererte komplett kjøleanlegg på under 2timer. Utstyret ble brukt til nedkjøling av et stort matlager.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

Prosjekt

Leveranse av 600kW varmesentral

Utstyr

600kW varmsentral

Oppgave

Energy Rent leverer utstyr til oppvarming av skolebygg under rehabilitering

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

Prosjekt

Leveranse av damp til raffineri

Utstyr

7tonn/h dampkjel

Oppgave

Energy Rent leverer igangkjøring og leveranse av 7tonn/h damp til et større raffineri.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

Prosjekt

Oppvarming av gressmatte og oppvarming av byggmasse.

Utstyr

Leveranse av 2 x 1,5MW miljøvennlig varmesentraler

Oppgave

Energy Rent leverer 2stk komplette varmtvannsentraler for oppvarming av gressmatte og for oppvarming av bygg.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

 

Prosjekt

Landemerke i Bergen

Utstyr

KM100 Kjølemaskin, 100kW kjølemaskin med frikjøling.

Oppgave

Energy Rent leverer kjølemaskin som holder et viktig landemerke kjølig.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

 

Prosjekt

Skifte ut gammel glykol til fordel for Kilfrost ALV

Utstyr

6000liter Kilfrost ALV (Advanced Low Viscosity). Kilfrost ALV er totalt overlegen Mono Propylen Glykol, Mono Etylen Glykol og Etanol hva termiske egenskaper angår.

Kilfrost SF10 rensevæske ble brukt for å rense hele anlegget før vi lastet Kilfrost ALV inn i isbanen.

Oppgave

Energy Rent sikrer at isbanen Jæren holder så god miljøprofil som mulig, og på samme tid holder energibruken på et minimum.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

 

Prosjekt

Temperaturkontroll lakseoppdrett

Utstyr

150kW isvannsmaskin med fjernovervåkning

2 x pumper

1 x 1000liter buffertank

1m3 propylen glykol

4 x 10m 2" slangesett

Oppgave

Levere stabil lav temperatur for å kontrollere veksten laksen.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

 

Prosjekt

Varmeopptak fra Gandsfjorden for Sentral Sykehuset i Stavanger

Utstyr

Titan plateveksler

Oppgave

Utvidelse av eksisterende varmepumpe

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

Prosjekt

Snømannen av Jo Nesbø

Utstyr

4 x 200kW isvannsmaskiner

4 x 100kW isvannscoiler med avrimning

8 x pumper

50 x 10meter 4" fleksislanger

1,2MW Generator

5m3 Dieseltank inkl. Fuelmanagement

4m3 glykol

Befukter

Installasjon og drift

Oppgave

Prosjektet var delt inn i to. Først skulle vi kjøle filmsettet som hadde en lengde på 80m, bredde på 30m og høyde på 7,5m ned til -4C. Dette for å kjøle ned snøen som man kjørte inn. Den andre delen, som var hovedmålet, var å sørge for at skuespillerne fikk frostrøyk.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

Prosjekt

Ulsteinvik Fjernvarmesentral

Utstyr

120m3 Etylen Glykol

Oppgave

Vi leverte inn Etylen Glykol til entreprenøren.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

Prosjekt

Test av offshorekompressor.

Utstyr

1 x HE400 mobil varmeveksler og 1 x KM100 mobil kjølemaskin. Vi leverte alt av kabler, slanger og flenser til prosjektet

Oppgave

Energy Rent løste oppgaven ved å kjøle ned overskuddsvarmen med kjølemaskin og mobil varmeveksler.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

Prosjekt

Kjøling av Grødaland Biogassanlegg.

Utstyr

6 x tørrkjølere, glykol og en mengde med platevekslere ble brukt.

Oppgave

IVAR IKS har under bygging et biogassanlegg for ulike typer slam, matavfall og annet organisk avfall på Grødaland i Hå kommune.  Anlegget er plassert på Grødaland næringsområde like  i nærheten av IVAR sitt  avløpsrenseanlegg og vil bli et av Norges største biogassanlegg når det står ferdig i 2015.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

Prosjekt

Kjøling av serverrom

Utstyr

2 x KM7 splitt mobil kjøleuniter

Oppgave

En kunde måtte ha umiddelbar kjøling av serverrommet. Vi installerte på dagen to stk kjøleuniter som sammen produserer ca 14kW. For å dumpe varmen tok ut et vindu i naborommet og laget et system for å felle kondensatorene i vinduskarmen.

 

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

Prosjekt

Mobil oljetank for sikker og rask transport.

Utstyr

5000liter oljetank installert i en container sammen med Panther oljepumpe, pistol, overvåkning og oppsamlingskar. 

Oppgave

En større kunde ønsket å kunne transportere raskt og sikkert en oljetank. Vi bygget er 5000liter oljetank i en container med pumpe og overvåkning.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

Prosjekt

Gardermoen Terminalbygget 2017

Utstyr

3 x 1,5MW mobil varmesentral og 3 x Heatboy EH36

Oppgave

Å levere varme til tørkeprosessen, samt holde fortauene frie for is.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

Prosjekt

Gardermoen Pir Nord 2017

Utstyr

2 x 1,5MW mobil varmesentral og 3 x Heatboy EH36

Oppgave

Å levere varme til tørkeprosessen, samt holde fortauene frie for is.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

Prosjekt

Sørlandssenteret

Utstyr

250kW kjølemaskin

Oppgave

Å levere kjøling til Sørlandssenteret mens rehabilitering pågår 

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

 

 

 

Prosjekt

Tau

Utstyr

350kW vekslersentral + 115kW spisslast

Oppgave

Å gi beboere i området fjernvarme ved et lavere trykk ut, samt integrere 115kW el.kjel som spisslast

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

Prosjekt

Hillevåg

Utstyr

2MW Gasskjel

Oppgave

Å gi beboere i området fjernvarme

Produkt som ble brukt

2MW Mobil Varmecontainer

Prosjekt

Forus Energisentral

Utstyr

120m3 Etylen Glykol

Oppgave

20m3 Etylen Glykol ble brukt som frostsikring og rustbeskytter på Forus Energisentral 

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

Prosjekt

Stavanger

Utstyr

3 MW tørrkjølerkapasitet 

Oppgave

Å fjerne kompressorvarmen fra kjølesentralen til Stavanger Konserthus

Produkt som ble brukt

Tørrkjølere

Prosjekt

Tønsberg

Utstyr

600 kW Mobil Varmecontainer

Oppgave

Å varme opp en skole på østlandet

Produkt som ble brukt

600kW Mobil Varmecontainer

Prosjekt

Molde

Utstyr

600 kW Mobil Varmecontainer

Oppgave

Å varme/tine opp en fotballstadio

Produkt som ble brukt

600kW Mobil Varmecontainer

Prosjekt

Utstyr

250 kW V-shape drycooler

Oppgave

Å fjerne overskuddsvarme fra produksjonen

Produkt som ble brukt

250 kW Alfa Laval drycooler

Prosjekt

Stavanger

Utstyr

150 kW kjølesentral

Oppgave

Sørge for at kjølingen til maten ble opprettholdt 

Produkt som ble brukt

150kW Mobil Chiller

 

Prosjekt

Eidsiva Bioenergi, Tidligfyring

Utstyr

2 x 1,5MW mobil varmecontainere + 1 x 3MW vekslersentral inkl. pumpe

Oppgave

Å levere midlertidig fjernvarme til Eidsiva Bioenergi fjernvarmeselskap, mens Kallerudlia var under utbygging.

Produkter som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

Prosjekt

Sola

Utstyr

600 kW kjølesentral

Oppgave

Sørge for kjøling til kontrolltårnet ved ombygging

Produkt som ble brukt

520kW Mobil Chiller

 

Prosjekt

Oslo

Utstyr

8 stk 22 kW mobil elektrisk varmer. 

Oppgave

Å tørke ut betongen 

Produktet som ble brukt

22kW Hotgirl

 

 

Prosjekt

Forus

Utstyr

20 MW drycooler kapasitet

Oppgave

Å fjerne kompressorvarmen av kjølemaskinene ved en større kjølesentral ved Forus

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

Prosjekt

Stavanger

Utstyr

Alfa Laval ALF automatisk sjøvannsfilter 

Oppgave

Å automatisere rensingen av sjøvannsinntaket til varmepumpen

Prosjekt

Bryne

Utstyr

260kW varmecontainer med elektrisk kjel. 

Oppgave

Å levere varme til Tu skule (under bygging) via byggets ventilasjon. 

Produkt som ble brukt

Mobil Varmecontainer

Prosjekt

Hammerfest

Utstyr

600 kW varmecontainer med elektrisk kjel. 

Oppgave

Å levere varme til midlertidige prosjekt samt fungere som spisslast.

Produkt som ble brukt

Se under