Utleie til Prosess og Produksjon

Prosess

Å oppleve havari, for eksempel på kjølekompressoren er noe en del bedrifter erfarer. Da er det godt å vite at Energy Rent AS kan levere kjøling eller varme på under 24timer over hele landet sammen med kvalifisert personell. Vårt utstyr lar seg overvåke via GSM for sikker og optimal drift.

 

Produksjon

Mange bedrifter har en produksjonslinje som er avhengig av nedkjøling eller oppvarming. Eller kanskje opplever en økt produksjon og av den grunn trenger en liten boost. Vi kan levere både varme og kjøling til aller fleste prosesser og produksjonslinjer. 

 

Vi kan også levere mobile pumper, mobile tørrkjølerer, mobile tanker, mobile varmevekslersentraler og mobil ventilasjon for å nevne noe.

Utvalgte referanser; Forsvarsbygg, Telemark Kildevann, Grødaland Biogassanlegg, Raffineri. Energy Rent har levert 7 tonn/h dampkjel for utleie med meget positivt resultat.

Åpningstid: 24/7/365
Kontakt meg for mer info
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden