Mobil Ventilasjon

AC 25 EDP C/H, 25kW/ 75kW
 • 75kW varmekapasitet v/ 85°C/65°C
 • 25kW kjølekapasitet v/ 7°C/12°C
 • Down-flo...
AC 25 C/H, 25kW/ 75kW
 • 75kW varmekapasitet v/ 85°C/65°C
 • 25kW kjølekapasitet v/ 7°C/12°C
 • Airflow ...
AC 50 C/H, 50kW/150kW
 • 150kW varmekapasitet v/ 85°C/65°C
 • 50kW kjølekapasitet v/ 7°C/12°C
 • Lufts...
AC 150 C/H, 150kW/450kW
 • 450kW varmekapasitet v/ 85°C/65°C
 • 150kW kjølekapasitet v/ 7°C/12...
AH 30 (30kW v/ 75/65°C)
 • 30kW (ved 70/55°C, luftinntakstemp. +5°C, avgitt temp. +28°C)
 • Enkelt ...
AH 70 (74kW v/ 75/65°C)
 • 70kW v/ 70/55°C
 • Kan brukes til tørketjenester / byggtørking eller oppvarmi...
AH 100 (102kW v/ 75/65°C)
 • 102kW v/ 75/65°C
 • Kan brukes til tørketjenester / byggtørking eller oppvar...