555 til 600 kW

Heatmobil 600 HM
  • 555 til 600kW varmekapasitet
  • Varme 90/70°C
  • Bruksvann 60/45°C...