455 til 550 kW

Heatmobil 550 HM
  • 455 til 550kW varmekapasitet
  • Varme 90/70°C
  • Bruksvann 60/45°C...