355 til 450 kW

Heatmobil 450 HM
  • 355 til 450kW varmekapasitet
  • Varme 90/70°C
  • BRuksvann 60/45°C
  • Mob...