305 til 350 kW

Heatmobil 350 HM
  • 285 til 350kW varmekapasitet
  • Varme 90/70°C
  • BRuksvann 60/45°C
  • Mob...