5 til 20 kW

Chiller KM 20 Cool BI
  • 20kW kjølekapasitet v/ 7°C/12°C og 32°C
  • Regulert vifteh...
Chiller KM 5 Cool BI
  • 5kW kjølekapasitet v/ 7°C/12°C og 32°C
  • Integrert sirkul...
Chiller KM 10 Cool BI
  • 10kW kjølekapasitet v/ 7°C/12°C og 32°C
  • Integrert sirku...