SF50 Inhibitor

SF50 Inhibitor er en konsentrert vannløselig væskeblanding av korrosjonshemmere og pH-buffere, designet for å gi langvarig beskyttelse mot korrosjon i multimetall vannsystemer med lukket kretsløp, som bidrar til å opprettholde energieffektiviteten.

Formuleringen av SF50 Inhibitor er basert på moderne organisk syreteknologi (OAT) og fri for borater, silikater, fosfater, nitrater, tungmetaller og skadelige aminer. SF50 inneholder ingen CMR-stoffer (kreftfremkallende, Mutagene, reprotoksiske). Formuleringen er fri for gelerende silikater, giftige nitritter og mutagene borater.

  • Effektiv beskyttelse mot korrosjon
  • Langvarig beskyttelse basert på organisk syreteknologi (OAT)
  • Testet til og overgår ASTM D-1384 standard testmetode for korrosjon beskyttelse
  • Beskytter vanlig metallic komponenter som vanligvis brukes i lukkede kretsvannsystemer, inkludert aluminium
  • Høy elastomerkompatibilitet

SF50 Inhibitor Datasheet

Thermatrans SF50

La oss hjelpe deg

Dette kan vi. Vi har hjulpet mange virksomheter opp gjennom årene i ulike bransjer. Våre dyktige eksperter hjelper deg å finne rett og optimal løsning på behovet ditt.  

Haster det?

Vi er tilgjengelige og kan levere innen 24 timer. Vi har god erfaring i situasjoner der det virkelig haster for kundene, og behov for må dekkes så snart som mulig. Vi fikser transport og montering. 

TILBEHØR / Tilsvarende

Send oss epost [email protected] eller bruk kontaktskjema.