Utleie av varme og kjøling til oppdrettsanlegg

Vi holder perfekt temperatur

Energy Rent er eksperter på utleie av kjøle og varme utstyr, som hjelper deg å holde perfekt temperatur. 

Med vår erfaring og kompetanse hjelper vi deg med riktige løsninger for et raskt og effektivt resultat.

Oppdrettsnæringen er en enorm industri i Norge. Bare i 2021 ble det slaktet fisk til en verdi av 116,6 milliarder kroner her til lands. Tallene øker hvert år, og nå begynner fisken til og med å ta til land med landbaserte oppdrettsanlegg. 

Oppdrett krever perfekte temperaturforhold for fiskens vekst, men også for best mulig behandling av settefisk og sjøgress. 

Landbasert Oppdrett

Nordmenn har fiskeri i blodet, og industrien har vært en
bærebjelke i norsk kultur og historie lenger enn vi kan forestille oss. 

I tillegg til å hente fisk på åpent hav har vi i de siste 50 årene bygd oppdrettsanlegg langs hele kysten, og utviklingen skjer raskere og raskere. Nå kan landbaserte oppdrettsanlegg være løsningen på problemer som lus, alger og andre fiskesykdommer.

 

Landbasert Oppdrett
Lakseoppdrett Øk Produksjonen

Øk Produksjonen

Å kunne kontrollere temperaturen er essensielt for et vellykket oppdrettsanlegg. Stian Aspaas og Magne Røe tok sommeren 2019 over et landbasert anlegg i Tydal. 

De så at grunnvannet som kom inn var for kaldt, og installerte en varmepumpe for å øke temperaturen. Et enkelt grep, men under varmere forhold vokste røyen mye raskere, og produksjonstiden hos Norwegian Fish Farms Tydal ble halvert.

 

Stabil Temperatur

I 2019 ble vi kontaktet av en stor aktør i oppdrettsnæringen. De ventet inn store mengder fisk, men vannet var ikke varmt nok i anlegget – da det ble hentet rett inn fra en forbigående elv. 

Vi fikk jobben med å leie ut en varmesentral som fikk varmet opp vannet fra 2 til 10 grader på en rask og effektiv måte – akkurat det som skulle til for at anlegget skulle kunne ta imot fisken.

Laskeoppdrett Stabil Temperatur
Miljøvennlig mobil varmesentral

Mobile Løsninger

Som en av Norges ledende bedrifter innen midlertidig oppvarming og nedkjøling tilbyr vi i Energy Rent de løsningene som passer deg best, for å tilpasse temperaturen til optimale forhold. 

Vi har erfaring med både oppvarming for mer vekst, og nedkjøling for å tilpasse vekst i overbelastede slakteri. 

Vårt utstyr kan både varme og kjøle brakkvann og sjøvann – og vi leier ut titanvekslere som fungerer som hydraulisk skille.

løsninger for Oppdrettsnæringen

Mobil varme til oppdrett av berggylt
Varme | Referanser
Utleie av mobilt varmeanlegg
Varme | Referanser
Varme | Referanser
Utleie av chiller
Kjøling | Referanser

Utleieprodukter for Oppdrettsnæringen

Send oss epost [email protected] eller bruk kontaktskjema.