Kjemisk rens av varmeanlegg

Kjemisk rens av varmeanlegg

Kjemisk rens av varmeanlegg!

Det er mange grunner til å utføre kjemisk rens av varmeanlegg, og to gode er levetid og energi.

Nye varmeanlegg

Vi ser ofte at nye varmeanlegg blir satt sammen uten å rengjøre systemet før det settes i drift. Man kan da oppleve at smuss og partikler kommer inn i rør og utstyr under installasjonen.
Renser man ikke varmeanlegget vil dette kunne bli liggende igjen og bli ført rundt av vannstrømmen.

Små partikler vil da virke som sandpapir og man kan få både erosjon og korrosjon samt få driftsproblemer på pumper og annet utstyr.
I tillegg vil partikler kunne samles der hvor massestrømmen blir innsnevret, som i for eksempel varmevekslere. Hvis det blir opphopning av partikler i varmevekslere, vil dette igjen kunne føre til høyere trykktap, dårligere varmeoverføring og til slutt økte driftskostnader.

Eldre varmeanlegg

Ved eldre anlegg gjelder mye av det samme som nevn over, men her er gjerne problemene mer sammensatte.
Utvikling av scaling, partikler av korrosjon, og biofilm er viktige årsaker til driftsproblemer og dårlig økonomi. Før vi går i gang med kjemisk rensing så foretar vi alltid en befaring av anlegget samt vurdere mediet via et laboratorium.

Vi utfører kjemisk rensing av blant annet:
* Varme og kjøleanlegg
* Varmeveklsere
* Tørrkjølere

La oss hjelpe deg

Gjennom årene har vi hjulpet mange virksomheter i ulike bransjer. Våre dyktige eksperter står klar til å hjelpe deg å finne rett og optimal løsning på behovet ditt.  

Haster det?

Vi er tilgjengelige og kan levere innen 24 timer. Vi har god erfaring i situasjoner der det virkelig haster for kundene, og behov for må dekkes så snart som mulig. Vi fikser transport og montering. 

UTVALGTE FAVORITTER

Vi holder norge i gang

Send oss epost [email protected] eller bruk kontaktskjema.