Utleie av varme, kjøling og ventilasjon til industrien

Vi holder industrien i gang

Energy Rent er spesialister i utleie av mobile løsninger innen varme, kjøling og ventilasjonssystem

Vår kompetanse og erfaring, samt tilgang på en rekke spesialprodukter, gjør oss i stand til å levere spesialtilpassede løsninger som dekker ditt behov.

Hetolje

Hetoljeanlegg kan kjøres med høyere temperatur enn vann og med lavere trykk enn damp. Man har godt kontroll på prosess temperaturen hvilket er veldig viktig i enkelte industrier. 

Da hetoljeanlegg ikke inneholder vann får man heller ikke problem med isdannelse. I tillegg så er det få problemer med korrosjon, kondens og avsetninger som følge av oljens egenskaper.

Utleie hetolje til limindustri
Utleie mobil dampkjele

Damp

Hos oss kan du leie komplette dampkjeler, til større dampanlegg, og/eller tilbehør til ditt eksisterende dampanlegg. 

Vi har kvalifisert personell som vil hjelpe deg med å finne de rette løsningene og som vil kunne støtte deg fra planleggint til utforming i detalj. Vi tilbyr både oppstart, service og vedlikeholde. 

Varmevekslere

Varmevekslere sørger for effektiv varmeoverføring mellom ulike medium og væsker. Mange små kanaler sikrer effektiv overføring over et større areal. Mange kanaler medfører utsatthet for partikler, korrosjon og smuss i anlegget, noe som kan føre til dårligere overføring og kan skape høyere driftskostnader for varmeveksleren

Dette er noe som skjer over tid i de fleste anlegg, og derfor er kontroll og eventuell rengjøring alfa omega for å sikre et økonomisk og driftssikkert anlegg.

Lav temperatur coil
midlertidig varmeoverføring

Ekspert på varmeoverføring

Vi i Energy Rent snur oss raskt rundt om uhellet skulle være ute. Skulle du treng akutt eller midlertidige hjelp med kjøle- eller varmeanlegget ditt, så har vi en god løsning for deg.

Vår kompetanse innenfor varmeoverføring gir deg som kunde en unik mulighet til å treffe på graden, få akkurat de testforholdene du trenger og sikre deg de mest optimale driftsvilkårene

I vår flåte har vi mobile varmevekslere, vann-til-vann, vann-til-luft, i tillegg til energikildene og tilbehøret du trenger.

løsninger for industrien

utleieProdukter for industrien

Send oss epost [email protected] eller bruk kontaktskjema.