Dampkjeler til enhver anledning

Dampkjeler

Dampkjeler til enhver anledning

Dampkjeler er aggregater som gjennom oppvarming av vann, produserer vanndamp med høyt trykk. Oppvarmingen av vannet kan foregå på ulike måter og kan blant annet skje gjennom forbrenning av naturgass, olje eller kull. Damp fra kjelen kan blant annet brukes i varmekraftverk, papirindustrien og i varmeverk.

Dampanlegg er ofte kritisk og opprettholder som regle drift iblant annet meieri, raffinerier og sykehus. En mobil dampkjel kan derfor være svært nødvendig om uhell, uforventede eller planlagt stans skulle inntreffe.

Revisjonsstans er ofte planlagt på forhånd og følger normalt en plan. Planlagt revisjonsstans for blant annet raffineri er svært viktig å opprettholde, for å unngå uforventet stans. Raffineriindustrien ble etablert på starten av 1900-tallet i Norge, og har siden vokst i takt med det økende oljeforbruket. Vi har også kompetanse og svært dyktig personell som kan utføre service på allerede eksisterende utstyr.

Vi har dampkjeler som bruker en brenner for oppvarming og slipper ut damp for bruk i prosesser. Dampkjelene kan utstyres med matevannspumper og lagringstank, som gjør at kjelen får kontinuerlig påfyll. Matevannspumper og lagringstank gjør at kjelen kan produsere rett mengde damp for gitt prosjekt.

Våre dampkjeler er utstyre med sikkerhetsventiler som hindrer at kjelen eksploderer om trykket inne i dampkjelen blir for stort. Våre dampkjeler er enkle og bruker og sikre i drift.

Damp klart for rask levering og bruk

Vi i Energy Rent har bred og lang erfaring med utleie av mobile dampkjeler. Vårt personell er dyktige på fagfeltet, og er klare for å tilrettelegg deres behov.

I 2017 leverte vi et dampanlegg som produserte syv tonn damp i timen til et større raffineri. Vi har også levert til mindre prosjekter, hvor vi blant annet har levert utstyr i form av dampanalegg for å teste industrielle avfuktere. Vi har muligheter for å levere den størrelsen og mengden som kreves for å tilfredsstille akkurat deres behov.

Fleksible løsninger med et stort produktlager

Vi har et bredt og stort produktlager, som gjør det mulig å tilpasse og skreddersy fleksible løsninger ved utleie av mobile dampkjeler. Dampkjelene er klare for rask levering og selvstendig bruk, i tillegg kan vannbehandlingsanlegg og eksterne tankesystemer inkluderes. Vi har dampkjeler fra 400 kg/h til over 16 000 kg/h som raskt kan leveres og installeres, og som er fleksible i bruk. Energy Rent har et stort nettverk med solide partnere

Ta kontakt om du har behov for dampkjeler, så hjelper vi med oppstart og levering slik at driften kan opprettholdes.

La oss hjelpe deg

Gjennom årene har vi hjulpet mange virksomheter i ulike bransjer. Våre dyktige eksperter står klar til å hjelpe deg å finne rett og optimal løsning på behovet ditt.  

Haster det?

Vi er tilgjengelige og kan levere innen 24 timer. Vi har god erfaring i situasjoner der det virkelig haster for kundene, og behov for må dekkes så snart som mulig. Vi fikser transport og montering. 

UTVALGTE FAVORITTER

Vi holder norge i gang

Utleie av mobil varmepumpe

Type Prosjekt Utleie av mobil varmepumpe for kjøling av motorer Utstyr Mobile varmepumper og distribusjonsnett Kort Beskrivelse En industribedrift opplevde for høye temperaturer på elektriske

Les mer »

Send oss epost [email protected] eller bruk kontaktskjema.