Ventilasjon | Aktuelt

industriell airconditon

Utleie av industriell portabel aircondition

Industrielle bygninger og anlegg som fabrikker, lager, serverrom, kjøle- og fryselager, og produksjonsanlegg krever ofte aircondition for å opprettholde en passende arbeidstemperatur og et trygt

Fordelen med kilfrost væsker

Redusere driftskostnader og øke levetiden på ditt system med riktige kilfrost produkter! Vi i Energy Rent er stolte hoved distributører for Kilfrost i Norden. I

Varmepumpe for lavere energibehov

Redusere energibehovet i bygg med en mobil varmepumpe En varmepumpe kan redusere energibehovet med 40 til 80% i forhold til et oppvarmingssystem som er basert

Riktig temperatur i hallen

Riktig temperatur i hallen

Energy Rent er eksperter på oppvarming og nedkjøling, og vi hjelper deg med innemiljøet i din hall. I tillegg til å ha

Leie varmepumpe

Leie varmepumpe

Hos oss kan du leie varmepumper! Energi og miljø er to viktige drivere for å velge varmepumpe til ditt prosjekt. Vi

Send oss epost [email protected] eller bruk kontaktskjema.