Velg de rette utleieløsningene - Kjølemaskin

Velg de rette utleieløsningene - Kjølemaskin! Er uhellet først ute så er det greit å vite at det finnes profesjonelle utleiere av mobilt kjøleustyr. Energy Rent AS har i flere år hjulpet kunder med å tilby de rette utleieløsningene til testing, filmsett, fjernkjøling for å nevne noen områder.

Det som er viktig når en skal velge utleieløsninger er å vite forventet krav til temperatur, nødvendig kjølekapasitet og om kunden har nok strøm.

Her skal vi ta en kjapp gjennomgang av hva vi som skal tilbyr utleieløsninger må være klar over. Dette er veldig viktig da kapasiteten på kjølekompressoren avhenger av temperaturen som kunden ønsker. Man pleier å si at for hver grad man senker temperaturen over fordamperen, så kan man forvente en svekket ytelse på mellom 3% og 5%.

La oss si at kunden trenger 500kW ved 4C i rommet. Først finner vi rett størrelse og type kjølemaskin. I dette tilfellet kan man bruke standard HVAC utstyr. Her må man vite at kapasiteten på utstyret vanligvis er oppgitt med 7C/12C isvann. Man må også være klar over at skal man kunne overføre kjøling, eller oppta varme som er det som egentlig skjer, så må man ha en temperaturdifferanse mellom forventet lufttemperatur, her 4C og isvannet.

Man vil måtte kjøre på minst 0C på isvannet, helst mellom 0C og -4C for å klare å oppnå 4C i rommet.

En maskin som yter 500kW ved 7C/12C vil da yte i størrelsesorden ca 325kW. Man taper altså ca 175kW ved å produsere kjøling ved lavere temperaturer. Her vil man måtte gå opp en størrelse, kanskje tilby en 800kW kjølemaskin ved 7C/12C.

Har du spørsmål angående det å velge rett leieløsning for kjølig, så er det bare å ta kontakt med oss.

Åpningstid: 24/7/365

Relaterte artikler

Utleie av kjøling! Enten du ønsker å leie små kjøleenheter, leie større kjøleanlegg eller tilbehør til ditt eksisterenede kjøleanlegg, så kan vi være behjelpelige med å finne de rette løsningene. Vi produserer i henhold til dine ønsker og krav. Energy Rent AS tilbyr mobile leieløsninger og har et omfattende utvalg. 

Det stilles strenge krav til varmevekslere. Hovedoppgaven til en varmeveksler er å konvertere energi fra et mediet til et annet, derav navnet varmeveksler.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden