Undervarme til Kunstgress og Fotballbaner

Undervarme til Kunstgress og Fotballbaner! Energy Rent har mobile fyrkjeler til utleie for oppvarming av kunstgress og fotballbaner. Fyrkjelene er miljøvennlige og passer perfekt til oppvarming av undervarme på fullskala fotballbane.

Det er et stort behov for å holde fotballbanene vinteråpne. Vanligvis blir undervarmen brukt til å holde fotballbanen telefri igjennom vinteren, og ikke for å smelte snø. For å fjerne snøen blir det blir brukt snøfres eller lignende.

Energy Rent AS er spesialister i utleie av midlertidige varme og kuldeanlegg. Vi har vært med på flere prosjekter der vi har levert mobile varmsentraler til undervarme av fotballbaner. 

Ofte stilles det krav om å levere fossilfrie mobile varmesentraler. Her kan vi levere flere løsning, som f.eks. elektrisk varmesentral, varmesentral drevet av biodiesel eller biogass. Mobile varmesentraler derevet av pellets er også er en mulighet.

Energy Rent er nordisk distributør for Kilfrost, en ledende aktør innen de-icing av fly. Her vil vi kunne levere produkter som hemmer isdannelse på kunstgressbanen.

I tillegg har vi etylen og propylen glykol som ofte er brukt som varmebærer i undervarmen.

Åpningstid: 24/7/365

Relaterte artikler

Utleie av Varmecontainer! Vi har varmecontainere for utleie i mange forskjellige kapasiteter og med mange forskjellige fyringskilder. 

Energy Rent AS har gjennom sin samarbeidspartner Cramo sikret seg varmeleveransen til Gardermoen Pir Nord prosjektet. Leveransen består av av 4,5MW fordelt på 3 x 1,5MW mobile fyrkjeler. 

Utleie av varmesentralerHos oss kan du leie varmesentraler i de aller fleste kapasitetsområder. Vi leverer mobile varmesentraler som er drevet av gass, olje, bio-olje, strøm og pellets. 

Utleie Vannbåren Varme! Vann er fantastisk med tanke på å overføre varme. Vannbåren varme blir mye brukt i alt fra hus, byggingen, til fotballbaner for å neven noe. Visste du at det er mulig å leie varmeanlegg som produserer varmt vann til vannbåren varme?

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden