Leie Kjøleaggregat

Leie Kjøleaggregat! Kjøleaggregatet er selve hjertet og er en meget viktig komponent. For at kjøleaggregatet skal få en så jevn og stabil drift som mulig, må størrelsen dimensjonerer og tilpasset behovet.

For stort kjøleaggregat fører til ujevn gange, store variasjoner i temperaturen på isvannet og stor belastning på kjøleaggregatet.

Et for lite kjøleaggregat vil slite med å holde temperaturen, som igjen vil fører til at du som kunde ikke blir fornøyd. 

Det vi ofte gjør for å sikre en så stabil og jevn drift som mulig er å installere en eller flere buffertanker mellom kjøleaggregatet og forbruker. Vi setter da inn minst 2 utleie sirkulasjonspumper i prosessen, en mellom kjøleaggregatet og buffertanken, og en mellom buffertanken og forbruker.

Når belastningen varierer vil tanken virke som en stabilisator. Hvis kjøleaggregatet har for stor kapasitet, vil kjøleaggregatet fortsette å kjøle buffertanken helt til setpunket er nådd. Vi har da et magasin med isvann klar til umiddelbar bruk.

I de tilfeller kjøleaggregatet er litt lite så vil en buffertank utjevne temperaturen. Dette gjelder særlig hvis tanken er relativt stor og belastningen kommer i korte og kraftige støt. Er kjølebehovet større, hele tiden, enn det kjøleaggregatet klarer å produsere, vil ikke dette fungere.

Pumpene som skal brukes må klare å tilfredsstille minimumsbehovet til kjøleaggregatet, og på samme tid ha stor nok løftehøyde til pumpe rundt væska i anlegget. Også her bør pumpene dimensjoneres etter behov, men man velger alltid pumper som er større enn det kjøleaggregatet krever som minimum. 

Kjølevæska man bruker har svært stor påvirkning på kjøleaggregatet, pumpene og tilslutt kjølekapasiteten. Rent vann er det beste med tanke på kapasitet og viskositet. Er utgående isvannstemperatur over +6C så vil man ofte velge vann. Korrosjonsbeskyttelse bør implementeres, da med inhibitorpakke.

Er temperaturen under +6 utgående isvannstemperatur, må man velge frostbeskyttelse. Glykol er den vanligste frostbeskyttelsen, men også her bør man velge etter behov. Etylen Glykol til eksempel kan ikke brukes når vi skal kjøle mat og drikke, eller det er fare for utslipp. Kjøler man mat og drikke skal man bruke Propylen Glykol, som ikke er gifitg.

Ulempen med Propylen Glykol er viskositeten, som igjen vil si at kjølekapasiteten synker. Ved lave temperaturer, under -5C, kan man velge en miljøvennlig giftfri væske som heter Kilfrost ALV. Denne væska holder høyere ytelse enn både Etylen Glykol og Propylen Glykol uansett temperatur, og spesielt ved lave temperaturer. 

Åpningstid: 24/7/365

Relaterte artikler

Utleie av kjøling! Enten du ønsker å leie små kjøleenheter, leie større kjøleanlegg eller tilbehør til ditt eksisterenede kjøleanlegg, så kan vi være behjelpelige med å finne de rette løsningene. Vi produserer i henhold til dine ønsker og krav. Energy Rent AS tilbyr mobile leieløsninger og har et omfattende utvalg. 

Velg de rette utleieløsningene - Kjølemaskin! Er uhellet først ute så er det greit å vite at det finnes profesjonelle utleiere av mobilt kjøleustyr. Energy Rent AS har i flere år hjulpet kunder med å tilby de rette utleieløsningene til testing, filmsett, fjernkjøling for å nevne noen områder.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden