Kjemisk rens av varmeanlegg

Kjemisk rens av varmeanlegg! Det er mange grunner til å utføre rensing av et varmeanlegg, og to gode er levetid og energi.

Nye varmeanlegg

Vi ser ofte at nye varmeanlegg blir satt sammen uten å rengjøre systemet før det settes i drift. Man kan da oppleve at smuss og partikler kommer inn i rør og utstyr under installasjonen.

Renser man ikke varmeanlegget vil dette kunne bli liggende igjen og bli ført rundt av vannstrømmen.

Små partikler vil da virke som sandpapir og man kan få både erosjon og korrosjon samt få driftproblemer på pumper og annet utstyr.

I tillegg vil partikler kunne samles der hvor massestrømmen blir innsnevret, som i for eksempel varmevekslere. Hvis det blir opphopning av partikler i varmevekslere, vil dette igjen kunne føre til høyere trykktap, dårligere varmeoverføring og til slutt økte driftskostnader.

Eldre varmeanlegg

Ved eldre anlegg gjelder mye av det samme som nevn over, men her er gjerne problemene mer sammensatte.

Utvikling av scaling, partikler av korrosjon, og biofilm er viktige årsaker til driftsproblemer og dårlig økonomi. Før vi går igang med kjemisk rensing så foretar vi alltid en befaring av anlegget samt vurdere mediet via et laboratorium. Vi utfører kjemisk rensing av blant annet:

* Varme og kjøleanlegg

* Varmeveklsere

* Tørrkjølere

Åpningstid: 24/7/365

Relaterte artikler

Prosjekt

Forus

Utstyr

20 MW drycooler kapasitet

Oppgave

Å fjerne kompressorvarmen av kjølemaskinene ved en større kjølesentral ved Forus

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

Prosjekt

Snømannen av Jo Nesbø

Utstyr

4 x 200kW isvannsmaskiner

4 x 100kW isvannscoiler med avrimning

8 x pumper

50 x 10meter 4" fleksislanger

1,2MW Generator

5m3 Dieseltank inkl. Fuelmanagement

4m3 glykol

Befukter

Installasjon og drift

Oppgave

Prosjektet var delt inn i to. Først skulle vi kjøle filmsettet som hadde en lengde på 80m, bredde på 30m og høyde på 7,5m ned til -4C. Dette for å kjøle ned snøen som man kjørte inn. Den andre delen, som var hovedmålet, var å sørge for at skuespillerne fikk frostrøyk.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under!

Prosjekt

CIP vask (Cleaning In Place) av 2 store sjøvannsvarmeveklsere og et sjøvannsfilter.

 Mobil CIP vask med 22kW varmekassett, 170l/min pumpe, mobil varmeveksler, 1000l tank, samt alt av nødvendig kjemikalier.

Oppgave

Rengjøre sjøvannsvekslere slik at de fikk tilbake sin ytelse og optimale trykkfall.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

Prosjekt

Leveranse av komplett mobil varmesentral med mobilt tappevannsystem brukt til, dusj, kjøkken etc.

260kW varmecontainer, 3 x 1000l tappevannstanker, 260kW varmeveksler, 315kVA trafo og slangepakker.

Oppgave

Leveranse av tappevann til prestisje hotell med svært høy internasjonal profil.

Produkt som ble brukt

For like, tilsvarende eller relaterte produkter, se under.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden