Hvorfor trenger jeg en Termisk Respons Test?

For å sikre bærekraft, og spesielt for større eller kommersielle system, er en Termisk Respons Test viktig. Ved hjelp av en TRT unit vil vi kartlegge egenskapene ved de unike grunnforhold til DITT prosjekt.

Hvorfor trenger jeg en Termisk Respons Test?

Avhengig av utfallet av en Termisk Respons Test, vil en kunne se om energibrønnparken er a) bekreftet, b) må øke, eller c) kan redusere.

Hvis de termiske egenskapene til grunnforholdene er funnet til å være dårligere enn forventet, kan det være nødvendig enten å øke antallet av energibrønner eller å installere dem på en større dybde.

Hvis de termiske egenskapene til grunnforholdene er funnet å være bedre enn forventet, kan det være mulig å redusere antallet av energibrønner som må installeres for å oppfylle et energibehov.

Hva gjør en Termisk Respons Test?

En Termisk Respons Test sirkulerer væske gjennom en geotermisk sløyfe installert i et borehull av en viss lengde. Under testen logger TRT`en flere tusen målepunkter for å sikre høy kvalitet på data.  Avhengig av utformingen av systemet vil en test vare typisk 50 timer for å bestemme den termiske ledningsevnen og egenskapene til grunnforholdene. 

Hvorfor kan jeg ikke bare overdimensjonere energibrønnene?

«Geo-Exchange» er det dyreste element per kW av en GSHP installasjon. En overdimensjonering kan ha en dramatisk innvirkning på kostnadene, og dermed den hvor bærekraftig økonomisk sett  det vil være å bruke energibrønn.

Overdimensjonering har også implikasjoner for hvor lang tid det tar å fysisk installere anlegget, som fører til ytterligere ekstrakostnader i form av arbeidskraft, materiale, utstyr etc.

En Termisk Respons Test kan gjennomføres  i en energibrønn for å verifisere konstruksjon (med justering av energibrønnene i ettertid i henhold til resultatene), eller på et spesielt borehull boret kun for testen. Uansett, borehullet som brukes under prøven vil være fullt brukenes som energibrønn etter at testen er sluttført.

Hva skjer om energibrønnparken er for liten?

I beste fall vil systemet legger for mye press på bakken, med den virkning at COP (Coefficient of Performance) av varmepumpen blir sterkt redusert, noe som betyr at det er mye dyrere å kjøre anlegget.

Et bærekraftig og godt designet varmepumpe basert på energibrønn bør gi en COP på rundt 4, noe som betyr at for hver enhet elektrisitet varmepumpe bruker, gir det fire enheter av varmeenergi.

Hvis COP blir redusert, vil det ikke bare koste deg langt mer å kjøre systemet ditt, men du vil kanskje ikke klare å redusere karbonutslipp. En dramatisk underdimensjonert energibrønnpark kan fryse, forårsake at bakken får telehiv med skade på nærliggende struktur.

Første regel av bergvarmepumper? Aldri underdimensjoner. Regel nummer to i bergvarmepumper? Aldri underdimensjoner!

 

Åpningstid: 24/7/365
Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden