Energy Rent leverer 4,5MW til Gardermoen Pir Nord

Energy Rent AS har gjennom sin samarbeidspartner Cramo sikret seg varmeleveransen til Gardermoen Pir Nord prosjektet. Leveransen består av av 4,5MW fordelt på 3 x 1,5MW mobile fyrkjeler. 

Våren 2013 startet byggingen av en helt ny pir. Fra før har vi utenlandspiren mot øst og innenlandspiren mot vest. Den nye tredje piren vil strekke seg mot nord og håndtere både utland- og innlandstrafikk, adskilt i to nivåer. Byggingen av Pir Nord medfører at fem gater i Terminalen må stenges og fem nye fjernoppstillingsplasser blir tatt i bruk. Det vil derfor bli noe mer bussing for passasjerene våre frem mot 2017, spesielt på utland. Det blir også bygget en stor 3000m2 midlertidig tett yttervegg i det du kommer inn sikkerhetskontrollen, som dekker hele vindusflaten mot nord. Veggen gjør det mulig å bygge den nye piren bak. Den skal være ferdig i april 2014 og blir stående til høsten 2016. Da rives veggen og Terminalen kobles på den nye piren. Det naturlige lyset som himmelen mot nord gir i Terminalen blir redusert, men reisen vil gå som normalt.
 

300 meter lang med moderne uttrykk
Den nye piren blir 300 meter lang og får et areal på 63 000 m². Løsningen medfører at det ikke blir større gangavstander for passasjerene når de skal til og fra flyene, da alle pirene er like lange. Du skal fortsatt kunne gå fra toget, til innsjekking og til gate uten å tenke at det er langt, eller være redd for å rote deg bort på veien. 

Gatene i den nye piren vil ha dobbelt så stor effektivitet som dagens, og skal håndtere to fly samtidig. Piren får i alt 17 nye flyoppstillingsplasser, hvorav 11 er brotilknyttede. I starten av piren blir det nye butikker og spisesteder. 

Mens det nye tilbygget med avgangs- og ankomsthall beholder sin gamle form, får den nye piren mot nord et annet og mer moderne arkitektonisk uttrykk. 

Pir Nord står ferdig og åpner i 2017.

(Kilde: http://www.osl.no)

Åpningstid: 24/7/365
Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden